Disclaimer

Verantwoordelijk voor tekst en inhoud:

pasvormlijsten

Pottenbakkerstraat 39d
9403 VX Assen
T 0592 312504
KvK 04059901
Btw nr. NL 194078905B.03

Ontwerp:

Blixxum! Design

algemeen

Tekst en alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo's, software of informatie in enige vorm, komen toe aan Pasvormlijsten en/of andere genoemde merken/namen. Deze website is een door pasvormlijsten ter beschikking gestelde informatieve dienstverlening. Door uw bezoek aan deze website bent u met de volgende punten eens.

copyright
Teksten, grafieken, animaties, videosequenties etc. worden door het copyright beschermd of door andere bestaande wetgeving daaromtrend. Logo's etc. worden tevens door bestaande wetgeving beschermd.

uitsluiting van aansprakelijkheid
pasvormlijsten neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. pasvormlijsten sluit hiermee alle aansprakelijkheid uit op welke wijze dan ook. Alle informatie is vrijblijvend. pasvormlijsten behoudt zich het recht voor om zonder bericht vooraf de inhoud van de website te wijzigen of te verwijderen.

andere rechten
De inhoud van deze website is uitsluitend eigendom van pasvormlijsten of derden en mag op geen enkele wijze zonder toestemming van genoemden voor commerciële doeleinden worden gecopiëerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

links
pasvormlijsten neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die vanuit deze website zijn verlinkt, danwel vanuit deze website zijn te bereiken.  


©  Pasvormlijsten        Disclaimer             Blixxum!